Beslutninger i helsetjenesten

Helsos inviterer til møte om beslutninger i helsetjenesten 8. juni, med innlegg av Lars E. F. Johannessen og Berit Bringedal.

Når: Legenes hus. 8. juni. 19.30.

Hvor: Legenes hus. Akersgata 2, inngang rett ved Brasserie Hansken.

 

Innlegg fra Lars E. F. Johannessen, Høyskolen i Oslo og Akershus: en teoretisk oversikt over viktige elementer som preger legers beslutningstaking. Fokus vil ligge på kulturelle, kognitive, materielle og situasjonelle faktorer.

Innlegg fra Berit Bringedal, Legeforskningsinstituttet: vil så illustrere disse faktorene med to eksempler fra egen forskning. Det første ene er en analyse av hvordan diffuse psykiatriske og muskel-skjelettdiagnoser fordeler seg mellom ulike yrkesgrupper, basert på registerdata (NAV). Det andre eksempelet er norske legers syn på personlig ansvar for sykdom – om de tenker at pasienter har slikt ansvar og i tilfelle hvilke konsekvenser det skal ha.

Diskusjon og spørsmål fra salen.

Vi samles på et utested i umiddelbar nærhet etter møtet, for videre prat.

Helsos (Oslogruppa i helsesosiologi) er et initiativ av og for sosiologer for å styrke sosiologisk innsikt og identitet i helsefeltet. Helsos ønsker å være en møteplass for innsikt og utforsking av sosiologiske perspektiver på helse og helsetjenester, på tvers av forskning og forvaltning.