Aulaforedraget: Hélène Landemore – demokratiets neste steg

Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo inviterer til foredrag med Hélène Landemore om demokratiets neste steg i universitetets aula i Oslo.

Når: 21.10.21, kl. 09.00-10.30
Hvor: Universitetets aula
Påmelding: 

PROGRAM

❧ Foredrag v/ Hélène Landemore
❧ Panelsamtale med:
― Hélène Landemore, professor i statsvitenskap, Yale
― Cathrine Holst, professor i sosiologi, UiO
― Kalle Moene, professor i økonomi, UiO
― Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda og ordstyrer

 

TEMA

I et demokrati skal alle ha lik mulighet til å påvirke ved at alle kan bruke sin stemme ved valg. Alle voksne borgere har en stemme hver i demokratiet, uavhengig av lommebok, bosted, yrke og andre faktorer. I praksis er mulighetene til å påvirke likevel skjevt fordelt. Vesentlige deler av befolkningen har lavere tillit til det politiske systemet og deltar mindre, både på valgdagen, i politiske organisasjoner og gjennom folkevalgte verv. Er vi demokratiske nok?

Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke annerledes og nytt om folkestyre.

Landemore er aktuell med boken Open Democracy der hun diskuterer hvordan våre representative demokratier kan reformeres med nye og mer direkte former for politisk innflytelse, som bruk av lotteri, borgerforsamlinger og folkeavstemminger.

Hun diskuterer aktuelle og konkrete eksempler fra land som Island, Frankrike og Sveits hvor demokratiske eksperimenter er forsøkt i praksis.

Vi ser frem til en høstmorgen med ettertanke, inspirasjon – og kanskje provokasjon. Vel møtt!

 

Påmelding:

Deltakelse på arrangementet krever påmelding. Påmeldingen åpner mandag 11. oktober. Lenke kommer i facebook-arrangementet.