Åtte år med Erna: En sosiologisk oppsummering

Norsk sosiologforening avdeling Østlandet inviterer til en samtale der fire norske sosiologer oppsummerer hvordan deres forskningsfelt har utviklet seg under Ernas regjeringsperiode.

Når: Torsdag 10. juni, kl. 18.00-20.00
Hvor: Strømmes på denne lenken

Hvordan har Norge endret seg i løpet av åtte år med Erna Solberg som statsminister? Fire norske sosiologer gir en oppsummering over utviklingen i deres forskningsfelt under denne regjeringsperioden. Temaene er arbeidsliv, innvandring og integrering, likestilling og sosial ulikhet. Hver av deltakerne skal først holde en presentasjon om utviklingen innenfor sitt forskningsfelt de siste åtte årene. Deretter går vi over til en panelsamtale, ledet av professor Marit Haldar, leder av Norsk sosiologforening.

 

Deltakere:

Marianne Nordli Hansen
Professor, Universitetet i Oslo
Sosial ulikhet

Isak Lekve
Universitetslektor, Universitetet i Bergen
Arbeidsliv

Arnfinn Haagensen Midtbøen
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Innvandring og integrering

Mari Teigen
Forsker I, Institutt for samfunnsforskning
Likestilling

Marit Haldar
Professor, OsloMet – Storbyuniversitetet
Ordstyrer

 

 

Arrangementet strømmes fra Litteraturhuset i Oslo. Strømmelenke legges ut i facebook-arrangement senere.

 

Arrangement i regi av Norsk sosiologforening avdeling Østlandet