Arbeiderklassens vekst og fall

Seminar på Nationalbiblioteket om arbeiderklassens historie.

Tid: 14.11. kl. 18.30

Sted: Nationalbiblioteket, Oslo

For 150 år siden var arbeidere blant de mest utsatte i det norske samfunnet: De var uten stemmerett og uten lovmessig vern i et brutalt arbeidsliv. Noen få tiår inn på 1900-tallet hadde dette endret seg dramatisk. Nå var de norske arbeidene blitt en samfunnsgruppe med kraft og virkemidler til påvirkning av egen arbeidshverdag og egne liv: Ved å organisere seg som fellesskap var de blitt en maktfaktor.

I sin nyeste bok, Arbeid og klasse. Historiske perspektiver, tar historiker Knut Kjeldstadli oss med inn i forutsetningene for dette utviklingsløpet og stiller spørsmål om hvor den organiserte arbeiderbevegelsen er på vei i dag. Hva har ført arbeiderne, som på ingen måte er en enhetlig gruppe, sammen? Hvordan har dette samholdet blitt holdt ved like? Hvem har blitt holdt utenfor? Og hva risikerer vi om dette fellesskapet går i oppløsning?

Kjeldstadli møter sosiolog Jørn Ljunggren, rådgiver i Fellesforbundet Line Eldring og rådgiver i LO Jonas Bals til en samtale om arbeid, klasse og den store, nye usikkerheten.

Samtalen ledes av historiker Trine Rogg Korsvik.