Åpen stipendiatstilling ved UiB

Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen utlyser en åpen stipendiatstilling med søknadsfrist 15. november.

Stillinga er for en åremålsperiode på 4 år, der 25 % av samla tilsettingstiden er arbeidsplikt som skal utføres ved instituttet.

Mer informasjon og full utlysning ligger på UiBs nettsider.