Den sosiologiske offentlighet

Stillinga er for en åremålsperiode på 4 år, der 25 % av samla tilsettingstiden er arbeidsplikt som skal utføres ved instituttet.

Mer informasjon og full utlysning ligger på UiBs nettsider.

Søk