Algoritmenes sosiologi – stordata og prediksjon i justissektoren

Algoritmene brer om seg i justissektoren. Det snakkes stadig mer om «big data-» og «predictive policing», der man bruker prediksjonssystemer for å spå framtidig kriminalitet. Hvordan skal vi forstå denne utviklingen? Hva skjer når profesjonelt skjønn erstattes av maskinell logikk? Går noe tapt, eller bør vi sette vår lit til maskinene og anerkjenne dem som mer presise og effektive beslutningstakere?

TID: 23. mai 19.00-20.30

STED: Litteraturhuset i Oslo

For å diskutere disse spørsmålene har Sosiologforeningen Østlandet invitert Torbjørn Skardhamar, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, til å holde en innledning. Selv om Skardhamar er optimist på prediksjonssystemenes vegne, advarer han mot at ting kan gå fryktelig galt hvis ikke systemene brukes på fornuftig vis. I lys av dette vil Skardhamar presentere erfaringer fra land der «algoritmifiseringen» av justissektoren er utbredt, og drøfte dens muligheter og fallgruver.

Etter Skardhamar blir det kommentarer ved postdoktor Mareile Kaufmann og professor Heidi Mork Lomell, begge ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo.

Arrangementet holdes på Amalie Skram-rommet på Litteraturhuset og varer fra 19.00-20.30. Dørene åpner klokken 18:30. Man får kjøpt mat og drikke i Kafé Oslo på Litteraturhuset.