Agora-slipp: Thomas Piketty

Tidsskriftet Agora slipper et nytt nummer med Thomas Piketty som tema, og i den forbindelse inviterer Agora i samarbeid med Tankesmien Agenda til slipp-arrangement.

Når: Tirsdag 08.juni, kl.17.00-18.00
Hvor: Kulturhuset, Oslo // Facebook Live

Det nye nummeret fra Agora om Thomas Piketty har hovedfokus på hans siste bok Kapital og ideologi. Det inneholder åtte bidrag av sosiologer, økonomer, historikere, filosofer og statsvitere, et intervju og ikke minst et omfattende essay som Piketty har skrevet spesielt for dette nummeret.

 

Til panelet kommer:

Jørgen Pedersen,
postdoktor filosofi, Universitetet i Bergen

Ingrid Hjertaker,
stipendiat, Høgskolen i Innlandet

Sigrun Aasland,
nestleder, Tankesmien Agenda

Ordstyrer: Stein Sundstøl Eriksen, forsker, NUPI

 

Møtet streames på facebook og det vil også være mulighet for å delta fysisk på Kulturhuset. Endringer kan komme gitt smittesitasjonen. Følg med i facebook-arrangementet for eventuelle endringer.