Tale Kvalvaag – NORAD

– Jeg hadde Emile Durkheim i bakhodet da jeg skulle etablere en kunnskapsbank i Norad for tre år siden, forteller sosiolog, Tale Kvalvaag, som nå jobber i NORAD.

Hvorfor valgte du sosiologi?

Faren min mener at jeg alltid har vært interessert i å observere ulike grupper, så kanskje det er en slik interesse for gruppedynamikker som er opprinnelsen for valg av studieretning. Og da jeg gikk på Blindern var det unektelig gøy å bryne seg på intrikate sosiologiske teorier.

 

Hva jobber du med i dag?

Jeg jobber i Norad hvor jeg for tiden skal lage et digitalt målbilde, altså en visjon for direktoratets digitalisering. Jeg er langt fra noen teknologiekspert, men sosiologien er nyttig fordi digitalisering handler minst like mye om mennesker, kultur og styring som om teknologi.

TaleKvalvaag
Tale Kvalvaag er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og jobber i dag i Norad. Foto: Tanya Walli.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Min arbeidsdag er en fin miks av interaksjon med prosjektkolleger gjennom f.eks. «stand up»-møter og fordypning i saker som skal utredes eller tekster som skal skrives.

 

Hva er sosiologi for deg?

Sosiologi er for meg en tilnærming til å analysere samfunnet og organisasjoner, men også en måte å strukturere både hvordan jeg tenker og hvordan jeg formidler tankene. Når sant skal sies, tenker jeg kanskje ikke så ofte over sosiologien som sådan i det daglige. Men jeg opplever et faglig fellesskap med andre sosiologer.

 

Var det noen spesielle felt innenfor sosiologien som vekket din interesse?

Det er en tematisk bredde innenfor faget som tiltaler en generalist som meg. Jeg fordypet meg i både organisasjonssosiologi og utviklingssosiologi. Førstnevnte fordi jeg var redd for ikke å få jobb, men det var altså sistnevnte jeg endte opp med å jobbe med. I hovedoppgaven brukte jeg mye risikososiologi, primært Ulrich Beck, og det er ikke blitt mindre relevant med klimaendringene vi står overfor.

 

Hvordan bruker du sosiologien i arbeidet ditt ?

Jeg har jobbet med både forvaltningsrevisjon og evaluering, og da kom naturligvis metodekunnskapene godt med. Når jeg har jobbet for FN og utenrikstjenesten, har sosiologien vært et viktig verktøy for å forstå nye samfunn og strukturer. Jeg hadde dessuten Emile Durkheim i bakhodet da jeg skulle etablere en kunnskapsbank i Norad for tre år siden, med en visjon om at helheten er større enn summen av de enkelte bestanddeler. Og jeg vil anta at min opprinnelige interesse for grupper og gruppedynamikk, hadde noe å si de årene jeg jobbet som leder. Alt i alt et givende og allsidig arbeidsliv som sosiolog!