Ellen Oftedal Schwencke er ny redaktør for sosiologen.no

Med bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap og journalistikk ønsker hun å utvikle et større meningsmangfold på sosiologen.no

– Min visjon er å utvikle et større meningsmangfold og oppnå mer meningsbrytning. Dette innebærer blant annet å gjøre debattsidene mer levende. Jeg har registrert at mange i akademiske stillinger og posisjoner kan kvie seg for å ytre seg. Jeg vil oppfordre dem til å være mer uredde, og benytte kunnskapen sin og vår plattform til å debattere ulike tema som trekker på sosiologi.

For å oppnå dette ønsker Schwencke å lage flere nye debattserier, der sosiologiens ulike perspektiver blir fremhevet. Hun vil også jobbe for å utvikle en mer funksjonell nettside.

– Slik kan vi gjøre det lettere for folk å sende inn spørsmål som en kan få svar på fra ulike sosiologer, men også kronikker og essays som vi kan publisere.

Ellen_Oftedal_Schwencke_portrett (1 of 1)

Ellen Oftedal Schwencke er ny redaktør for sosiologen.no (foto: privat)

Jeg ønsker at flere skal kunne lese, skrive og engasjere seg! Vi ønsker tekster fra alle, man må ikke være en professor for å skrive for sosiologen.no.

Sosiolog med ski på beina

Ellen Oftedal Schwencke har bachelor i sosiologi fra Høgskolen på Vestlandet. Hun begynte på et årsstudium i ungdomssosiologi i Sogndal for å kunne dyrke ski-interessen sin samtidig. Begge deler ga såpass mersmak at hun fortsatte på bachelor. Senere tok hun et årsstudium i statsvitenskap og en master i sosiologi på Universitetet i Oslo. Hun er spesielt interessert i ungdom og rusmiddelbruk, men også tema som sosial kontroll, kjønn, klasse og ulikhet.

Sosiologi er supert verktøy til å forstå samfunnet, oss selv og andre bedre. Det bør vi utnytte i større grad!

Schwencke har i tillegg jobbet som journalist i Universitas og Klassekampen. Nylig startet hun i jobb som vitenskapelig assistent i Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet).

– Det er utrolig inspirerende å arbeide i et miljø med forskere jeg har sett opp til lenge. Å kombinere dette med journalistikk for sosiologen.no passer meg veldig godt. Det var denne kombinasjonen som lokket meg til redaktørstillingen.

Videre forteller hun om hvordan journalistikk og forskning henger sammen.

– Mye av arbeidet er overraskende likt. En blir drevet av nysgjerrighet og jobber med å hente inn informasjon, bearbeide den og formidle den. Det er selvsagt ulik dybde og tempo, men jeg liker begge deler veldig godt. Som redaktør vil jeg prøve å ta med meg den journalistiske vinklingen inn i formidlingen av sosiologi.

Sogndal sine fjell er byttet ut med bynær skikjøring i Tryvann. Utenom det er hun glad i å være sammen med venner og å dra på konserter. Nå som samfunnet endelig har åpnet igjen har hun vært på Ane Brun, som var utsatt mange ganger, og Eberson på Victoria Jazzscene forrige uke.

Hva mener du er sosiologiens utfordringer i dag?

– Jeg tror flere synes sosiologien er vanskelig å få tak på. Dette fordi den befinner seg i krysningspunktet mellom mange ulike disipliner. Jeg mener imidlertid at sosiologiens bredde er det mest interessante med den. Da gjelder det å formidle den tydelig nok. For eksempel kan vi bli flinkere til å hekte den på dagsaktuelle temaer og formidle nye forskningsfunn. Sosiologi er veldig samfunnsnyttig, og det mener jeg Sosiologen.no har som oppgave å vise. Heldigvis har jeg en veldig god gjeng med på laget, så jeg har troa på at dette kommer til å gå bra.

Har du en idé til en tekst? En halvferdig tekst eller en ferdig tekst? Kontakt sosiologen.no på redaktor@sosiologen.no