Den sosiologiske offentlighet

Per Otnes – «Social Change and Social Science in Norway» (1977)

Den eksplosive økningen av sosiologistudenter byr på store utfordringer, skriver Per Otnes i denne artikkelen fra 1977.

Per Otnes – «Social Change and Social Science in Norway» (1977)

Les pdfen her.

I denne artikkelen viser Per Otnes til to trender i utviklingen av sosiologifaget fra slutten av 50-tallet til midten av 70-tallet: Vekst og spredning. Antallet studenter som studerer sosiologi i ett eller et og et halvt år gikk fra 3 i 1958 til 678 i 1975. I løpet av de ti foregående årene mot 1977, ble det også etablert nye miljøer i sosiologi i Bergen, Trondheim og Tromsø.
Denne utviklingen viser grunn til bekymring, argumenterer Otnes. Ekspansjonen av studenter og fagmiljøer gjør at det ikke lenger er mulig å være like vel kjent med hver gren og hvert prosjekt i sosiologifaget.
Artikkelen utgjør en grundig gjennomgang av utviklingen av sosiologifaget i Norge, og de institusjoner som per 1977 underviser eller praktiserer faget. Otnes oppsummerer hva som har kjennetegnet de siste tre tiår av sosiologifaget i Norge, og spår hva som vil skje med faget videre.
Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk