Den sosiologiske offentlighet

Kultursosiologi

Kultursosiologen undersøker kulturelle fenomener i en bred samfunnsmessig kontekst.

Kultursosiologien sies å være det sosiologiområdet som har fått mest oppmerksomhet det siste tiåret. Dette er også en bindestrekssosiologi med en lang og mangfoldig historie, og har også utviklet seg en del i samme tidsperiode.

Kultursosiologen undersøker kulturelle fenomener i en bred samfunnsmessig kontekst. Det innebærer for eksempel å analysere hvordan kultur «blir til». Hvordan formes kulturelle preferanser, og hvordan henger dette sammen med for eksempel klasseposisjon? Hvordan legger kulturen begrensninger og føringer på medlemmene av et gitt samfunn, og hvordan bruker samfunnsmedlemmene kulturelle ideer og symboler til å skape mening og retning i livene sine?

Sosiologer med kultur blant sine spesialfelt

Håkon Larsen
Tore Witsø Rafoss
Marte Mangset
Bjørn Schiermer Andersen
Fredrik Engelstad
Anne Krogstad
Dag Album
Ivar Frønes
Pål Halvorsen

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk