Sosiologisk kanon

I 2011 ble de viktigste bidragene i norsk sosiologi presentert i en sosiologisk «kanon». Her er de kanoniserte tekstene.