Vilhelm Aubert- «Utviklingen av sosiologi som eget fag i Norge» (1979)

Vilhelm Aubert skisserer hovedtendenser i norsk, sosiologisk forskning.

Aubert -

Vilhelm Aubert- "Utviklingen av sosiologi som eget fag i Norge" (1979)

Les pdfen her.