Vilhelm Aubert – «Om positivismen i norsk sosiologi» (1975)

Vilhelm Aubert trekker opp linjene i positivismedebatten gjennom denne artikkelen fra 1975.

Aubert - forside

Vilhelm Aubert - "Om positivismen i norsk sosiologi"

Les pdfen her.

I artikkelen «Om positivismen i norsk sosiologi» beskriver Vilhelm Aubert hvilke trekk som har kjennetegnet de steile frontene i positivismedebatten, fra tiåret som forløp fra midten av 60-årene til Aubert skrev artikkelen i 1975.
Utgangspunktet han tar tak i er kritikken som har vært rettet mot at positivismen har dominert samfunnsforskningen. Videre tar Aubert tak i denne kritikken og diskuterer premissene for  de ulike synspunktene.