Thomas Mathiesen – «Den dobbelte disiplinering» (1982)

Sosiologien behøver et fagkollektivt program, men ikke et slikt Sverre Lysgaard ønsker seg. Det argumenterer Thomas Mathiesen i dette debattinnlegget fra 1982.

Thomas Mathiesen - forside av pdf fra 1982

Thomas Mathiesen - "Den dobbelte disiplinering" (1982)

Les pdfen her. I samme pdf kan du lese Sverre Lysgaard og Herman Schimd svar på Mathiesens kritikk.

Mathiesens debattinnlegg i Sociologisk Forskning (Vol. 19, No. 4) i 1982 kom som en respons på en artikkel Sverre Lysgaard hadde skrevet samme året. Lysgaards artikkel bar tittelen «Utviklingsoppgaver i sosiologien – Faget som vitenskap og profesjon«, og ble utgitt i et temanummer om aksjonsforskning.

I denne artikkelen avviser Mathiesen de visjonene Lysgaard legger fram for å videreutvikle sosiologien.I følge Mathiesen vil sosiologene, dersom de følger Lysgaards resept på fagutvikling, utvikle seg til å «bli mer eller mindre ufarlige og ukritiske». I stedet til orde for å skape et «fagkollektivt program for sosiologer».