Sverre Moe – «Sosiologi i hundre år» (2009)

De mest sentrale teoretikerne i sosiologiens historie presenteres.

Sosiologi i hundre år

Sverre Moe - "Sosiologi i hundre år" (2009)

Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

I denne boken presenteres de mest sentrale teoretikerne i sosiologiens eldre og nyere historie. Boken presenterer og vurderer de ulike teoretikerne, systematiserer dem for leseren og viser fram teorienes sterke og svake sider.

Boken er en innføringsbok i sosiologiens tilnærmingsmåter og problemstillinger, og egner seg særlig for studenter.