H. E. Næss og W. Pedersen (red.) – «Merkesteiner i norsk sosiologi» (2012)

En samling av de beste tekstene i den klassiske, norske sosiologien.

Merkesteiner

H. E. Næss og W. Pedersen (red.) - "Merkesteiner i norsk sosiologi" (2012)

Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

«Merkesteiner i norsk sosiologi» er en samling av tekster som har vært skjellsettende for sosiologifaget. Flere av tekstene hadde lenge vært vanskelig tilgjengelig før utgivelsen av denne boken.

Blant forfatterne av artiklene som er samlet i boken finner vi alt fra Stein Rokkan og Vilhelm Aubert fra Gudmund Hernes og Jon Elster. Og for å sitere Knut Olav Åmås, tidligere kronikk- og debattredaktør i Aftenposten og Fritt Ord-sjef: «Alle som er det minste interessert i norsk samfunnsforskning, bør lese denne boken.