Gunn Birkelund – «The genesis of Norwegian sociology» (2006)

I denne artikkelen får vi en gjennomgang av norsk sosiologis fremvekst, og vi blir kjent med historien om «den mystiske fallskjermhopperen».

Birkelund

Gunn Birkelund - "The genesis of Norwegian sociology" (2006)

Les artikkelen i Duo her. 

Gunn Birkelund bruker denne artikkelen til å vekke en del av historien om norsk sosiologi fram til live. Hun illustrerer utviklingen av sosiologifaget gjennom både personers og institusjonelle nederlag og seire, fra Eilert Sundts tid og fram til institusjonaliseringen av norsk sosiologi som universitetsfag.
Birkelund trekker spesielt fram navn som Sigurd Ibsen og Arvid Brodersen fra den første tiden der sosiologifaget ble forsøkt institusjonalisert. Videre diskuteres den såkalte Næss-gruppen, etterkrigsnettverket, «myten om fallskjermhopperen» og omveltningen som kom med det som kom til å bli betydningsfulle personligheter for faget: Arne Næss, Vilhelm Aubert, Stein Rokkan, Erik Rinde og Sverre Holm – fire personligheter som bidro i etableringen av Institutt for samfunnsforskning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.