Hans Erik Næss: «Kompleksitetens krav: Argumenter for en transnasjonal sosiologi» (2008)

Hans Erik Næss argumenterer for at norsk sosiologi må åpnes mot verden for å fange kompleksiteten i vår transnasjonale samtid.

st_2008_04_highres

Hans Erik Næss: «Kompleksitetens krav: Argumenter for en transnasjonal sosiologi» publisert i Sosiologisk tidsskrift nummer fire, volum 16, 2008.