Erik Allardt – ”Scandinavian Sociology and its European Roots and Elements» (1994)

Skandinavisk sosiologi kjennetegnes av en særegen empirinærhet, argumenteres det i denne boken om europeisk sosiologi.

Skandinavia

Erik Allardt - ”Scandinavian Sociology and its European Roots and Elements" (1994)

Les kapittelet via GoogleBooks her.

Et eget kapittel, Scandinavian Sociology and its European Roots and Elements, er viet skandinavisk sosiologi i P. Nedelmann og P. Sztompkas bok Sociology in Europe. In Search of Identity fra 1994.

I dette kapittelet beskriver artikkelforfatter Erik Allardt utviklingen av det han ser som en svært empirinær form for sosiologi i Skandinavia, sterkt påvirket av kontinental og britiske innflytelse.

Teksten gjennomgår den europeiske innflytelsen, og hvordan sosiologitradisjonene i de skandiviske landene utviklet seg i ulike retninger.