Dag Hofoss – «Merkesteiner og vegvisere i sosiologiens historie» (1978)

I denne boken fra 1978 beskriver Dag Hofoss sosiologiens utvikling gjennom de nasjonale forskningstradisjoner i de viktigste sosiologilandene.

Dag Hofoss

Dag Hofoss - "Merkesteiner og vegvisere i sosiologiens historie" (1978)

Les boken i Nasjonalbiblotekets elektroniske arkiv her.

«Et av siktemålene med denne boken har vært å få fram at sosiologien ikke oppstod i USA i 1950-åra, slik ferske studenter i faget av og til kanskje kan komme til å tro, men at fagets historiske røtter stikker langt dyper». Slik innleder Dag Hofoss denne boken.

I boken beskriver han sosiologiens utvikling gjennom de nasjonale forskningstradisjoner i de viktigste sosiologilandene – her: USA, Storbritannia, Tyskland, Italia og Frankrike.