Cathrine Holst – «Hjernevask» (2010)

«Hjernevask» eksponerte det gjennomslaget radikal sosialkonstruktivisme og postmoderne teori har hatt i deler av human- og samfunnsvitenskapen, skriver Cathrine Holst.

Cathrine Holst forside av pdf

Cathrine Holst - "Hjernevask" (2010)

Les pdfen her.

I denne kronikken i Dansk Sociologi forklarer Cathrine Holst hvorfor sosiolog Harald Eias Hjernevask-program våren 2010 både ble en svært kontroversiell seermagnet.

«Hjernevask» var TV-serien som ble et kraftig slag i trynet for norsk sosiologi offentligheten. I denne kronikken lansererer og analyserer Holst 10 hypoteser for «hvorfor det gikk galt».