Kari Wærness: «Sosiologi, kvinneforskning og nye utfordringer fra de biologiske vitenskaper»

Kari Wærness kommenterer Hjernevask og argumenterer for at det ikke finnes noen felles kjerne i sosiologifaget. Uenighet må aksepteres.

st_2011_01_highres

Kari Wærness: «Sosiologi, kvinneforskning og nye utfordringer fra de biologiske vitenskaper», publisert i Sosiologisk tidsskrift nummer èn, 2011.