2001 – Johan Galtung

Verdens første professor i fred- og konfliktforskning.

Johan Galtung skrev magisteravhandling i sosiologi basert på et seks måneders langt feltarbeid som militærnekter på 50-tallet. Han ble verdens første professor i freds- og konfliktstudier.

TEKST: Gunn Birkelund

Professor Johan Galtung mottok Sosiologforeningens Hederspris i 2001, som den tiende i rekken av Hedersprismottakerne.

Galtung var utdannet magister i sosiologi, og var Norges – og verdens – første professor i konflikt- og fredsforskning ved Universitetet i Oslo (1969-1977). I begrunnelsen av tildelingen av prisen heter det at han var en globetrotter med hele verden som sitt virkefelt:

«Per Egil Hegge skrev i Aftenposten at det fantes ikke den skjeppe i Norge som var stor nok til at Galtung kunne sette sitt lys under den. Så Galtung dro utenlands. Allerede i 1973. Siden den tid har historiene om ham florert. Om bosted på Hawaii, om fredsmekling i øst og vest, nord og sør. Med korte besøk til Norge, ofte i stor offentlighet der han med verdensvant bravur har forbløffet journalister og folk flest, inkludert samfunnsvitere, med sine uvante perspektiver og sitt ubegrensede kontaktnett. Norge og norsk politikk levnes liten ære: Norge er puddelen Trofast som logrer for USA og Nato».

Begrunnelse for Sosiologforeningens hederspris 2001 – Johan Galtung – Sosiologen