Sverige

Her finner du informasjon om forskningsinstitutter i Sverige som er relevante for sosiologer.

Forum for forskning på sivilsamfunn og sosiale bevegelser och sosiale bevegelser (CSM)

Tverrfaglig forskningsinstitutt som driver forskning på sosiale bevegelser. Underlagt Universitetet i Gøteborg.

Institutt for analytisk sosiologi

Instituttet søker å oppnå en dypere forståelse av sosiale, politiske og kulturelle prosesser i samfunnet. Underlagt Universitetet i Linköping.

Institutt for bosteds- og urbanitetseforskning (IBF)

Driver forskning på bosted, byer og steder i vid forstand. Underlagt Universitetet i Uppsala.

Institutt for sosialforskning (SOFI)

Forskningsinstitutt underlagt Universitetet i Stockholm. Driver forskning om sosialpolitikk, velferd, ulikhet og arbeidsliv.

Senter for alderdomsforskning (ARC)

Tverrfaglig forskningssenter som forsker på alderdom i bred forstand. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Stockholm og Karolinska sykehus.

Senter for forskning på helse og ulikhet (CHESS)

Driver forskning på systematiske forskjeller i helse i befolkningen. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Stockholm og Karolinska sykehus.

Senter for innovasjon, forskning og kompetanse i kunnskapsøkonomien (CIRCLE)

Tverrfaglig forskningsinstitutt underlagt Universitetet i Lund. Driver hovedsakelig forskning på innovasjon.

Sosialpolitikk og familiedynamikk i Europa (SpaDE)

Driver forskning på familiepolitikk og fertilitet. Underlagt Universitetet i Stockholm.

Statistisk sentralbyrå (SCB)

SCB har ansvaret for å samle inn og formidle offisiell statistikk i Sverige.

Stockholms senter for forskning på offentlig sektor (SCORE)

Tverrfaglig forskningssenter som utfører forskning på offentlig styring og administrasjon. Samarbeidsprosjekt mellom Handelshøgskolen i Stockholm og Universitetet i Stockholm.

Utenrikspolitiske institutt

Fungerer som en plattform for forskning og informasjon om utenrikspolitiske spørsmål.

Ser du noe som mangler, eller har du andre innspill? Ta kontakt på redaktor@sosiologen.no