Danmark

Her finner du en oversikt over forskningsinstitutter i Danmark som er relevante for sosiologer.

Danmarks statistikk

Danmarks Statistikk er den sentrale myndigheten for dansk statistikk, og er ansvarlig for å samle inn, bearbeide og formidle statistikk om det danske samfunnet.

Dansk senter for distriktsforskning (CLF)

Senter som driver forskning på distrikter og bygder i Danmark. Underlagt Syddansk universitet.

Dansk evalueringsinstitutt (EVA)

Forskningsinstitutt som gjør analyser og forskning i utdannelsessektoren.

Foreningen for elite- og maktstudier

Formålet med foreningen er å samle forskere,  journalister og andre som vil dele kunnskap om eliter, nettverk og makt.

Folkehelseinstituttet

Forskningen er delt inn i tre hovedområder: sunnhet og folkehelse blant barn og unge, blant voksne og sunnhet og sosial bakgrunn

Forskningssenter for arbeidsmarked og organisasjonstudier (FAOS)

FAOS har spesialisert seg på studier arbeidsmarkeds-relasjoner i dansk, nordisk og europeisk sammenheng. Underlagt Universitetet i København.

Senter for komparative velferdsstudier

Forskningssenter underlagt Universitetet i Aalborg. Forsker særlig på velferdssystemer i relasjon til kjønn, eldre, lykkeforskning, statsborgerskap, globalisering og velferdssystemer i Øst-Asia.

Senter for organisasjon, ledelse og administrasjon (COMA)

Forskningssenter ved Universitetet i Aalborg som har som mål å generere kunnskap om vilkår og muligheter for endring i organisasjoner og ledelse i offentlig sektor. Forskningen er både nasjonal og internasjonalt rettet.

Senter for kvalitative metoder

Tverrfaglig forskningssenter som søker å utvikle kvalitative metoder og forbedre kvaliteten av kvalitative studier. Underlagt Universitetet i Aalborg.

Københavns senter for forskning på store data (SODAS)

Tverrfaglig forskningssenter som benytter seg av store data. Underlagt Universitetet i København.

Nasjonalt institutt for analyse av kommuner og regioner

Har som mål å fremme kvalitetsutvikling, bedre ressursbruk og styring i offentlige sektor.

Senter for mobilitetsforskning

Tverrfaglig forskningsinstitutt som forsker på sosial mobilitet, familie og unge mennesker, kjønn og utdanning, velferdstjenester, migrasjon og sosial polarisering.

Senter for mobilitet og urbanitetsanalyser (C-MUS)

Utfører tverrfaglig forskning som vedrører mobilitet og urbanitetsforskning.

Rockwoolfondet

Driver forskning om sosiale og økonomiske utfordringer  i Danmark.

Senter for alternativ samfunnsanalyse (CASA)

Gjør oppdragsforskning innenfor feltet sosialpolitikk.

Senter for seksualitetsforskning

Utfører forskning på forholdet mellom seksualitet, samfunn og sunnhet. Underlagt Universitetet i København.

Senter for stratifikasjonsanalyse

Forskningssenter underlagt Universitetet i København som driver forskning på sosial stratifikasjon og ulikhet i Danmark.

Senter for vitenskap, ekspertise og samfunn

Driver forskning på betydningen av vitenskap og eksperter i samfunnet. Underlagt Universitetet i København.

Det nasjonale forskningssenter for velferd

Utfører forskning på organisering av velferdstjenester, sosial marginalisering, utdannelse, barn og unges sosiale mobilitet og etniske minoriteter og integrasjon.

Vitensenter for kjønn, likestilling og mangfold (EDGE)

Tverrfaglig forskningssenter som utfører forskning om kjønn, likestilling og mangfold. Underlagt Universitetet i Aalborg.

 

Ser du noe som mangler, eller har du andre innspill? Ta kontakt på redaktor@sosiologen.no

Les mer

Læresteder i Danmark