Island

Her finner du en oversikt over forskningsinstitutter på Island som er relevante for sosiologer.

Institutt for regional utvikling

Statlig forskningsinstitutt som overvåker og gjør forskning relatert til regional utvikling på Island.

Senter for studier av funksjonshemning

Tverrfaglig forskningsinstitutt for forskning på funksjonshemninger. Underlagt Social Science Research Institute ved Universitetet på Island.

Senter for multikulturelle studier

Forsker på flerkulturell utdanning og opplæring.

Senter for studier av kjønn og mangfold (kun islandsk)

Fungerer som et forum for forskning på menneskerettigheter og diskriminering, kjønn og ulikhetsstudier i bred forstand.

Senter for studier av små stater

Forskningsinstitutt med formål om å styrke forskningen på små stater/land.

Edda – Center of Excellence

Tverrfaglig forskningsinstitutt som forsker på temaer som uliket, velferdsstat, transnasjonal politikk og sikkerhetspolitikk.

Institutt for offentlig administrasjon ledelse

Driver forskning på offentlig administrasjon, både på regjering og kommune/fylkesnivå.

Institutt for samfunnsvitenskapelig forskning

Senter for ulike typer samfunnsfaglig forskning, både empirisk og teoretisk forskning.

Senter for islandsk samfunnsforskning og analyse

Gjennomfører den nasjonale «Youth in Iceland»-surveyen, som består av utstrakt datainnsamling og informasjon, formidling av familie-, oppvekstsforskning, med spesielt fokus på velferdstjenester. Underlagt Universitetet i Reykjavik.

Statistisk sentralbyrå Island

Statistisk sentralbyrå samler inn, forsker og formidler offisiell statistikk på Island. Forskningen er tredelt: økonomisk statistikk, sosialstatistikk og statistikk om næringslivet.

Ser du noe som mangler, eler har du andre innspill? Ta kontakt på redaktor@sosiologen.no