Finland

Her finner du informasjon om forskningsinstitutter i Finland som er relevante for sosiologer.

Institutt for befolkningsforskning

Instituttet driver forskning knyttet til alderdom, seksualitet, innvandring og integrering og familiespørsmål.

Faktasentralen Helsingfors by

Faktasentralen samler inn, utforsker, formidler og lagrer informasjon om Helsingfors- nåtid, fortid og for tiden fremover.

Institutt for helse og velferd

Instituttet driver forskning om helse og velferd i den finske befolkningen.

Institutt for migrasjon

Tverrfaglig forskningsinstitutt som utfører forskning knyttet til migrasjon og etnisitet.

Institutt for samfunnsforskning (Samforsk)

Forskningen ved Samforsk dreier seg hovedsakelig om forskning på demokrati, valgforskning og det årlige Barometeret, som tar for seg ulike temaer knyttet til den svenskspråklige minoriteten i Finland. Samforsk er underlagt Universitetet i Åbo (Turku).

Utrikespolitiske institutet

Utfører forskning om utenrikspolitiske spørsmål, inkludert EU og global sikkerhet.

Tampere senter for forskning på barndom, ungdom og familer (PERLA)

Tverrfaglig forskningssenter underlagt Universitetet i Tampere. Forskningen dreier seg rundt barndom, ungdom og familier.

Ser du noe som mangler, eller har du andre innspill? Ta kontakt på redaktor@sosiologen.no

Les mer

Læresteder i Finland