Religionssosiologi

Religionssosiologien tar for seg forholdet mellom religion og samfunn.

Religionssosiologer studerer blant annet hvilken innflytelse religionen har på samfunnet og dets borgere.

Religionssosiologi tar for seg forholdet mellom religion og samfunn. Religionssosiologer studerer blant annet hvilken innflytelse religionen har på samfunnet, og hvilke sosiale former religion tar.
Religionssosiologi omfatter både funksjonalistisk inspirerte retninger, som Emile Durkheims «likhetstegn» mellom religion og samfunnet, og religion som et produkt av samfunnets økonomiske struktur og utviklingsstruktur. Religionssosiologien skiller seg fra religionsvitenskapen ved at den studerer religiøse ytringer i en sosial og kulturell sammenheng, og ikke først og fremst behandler det ut fra religiøse forutsetninger.

Sosiologer med religion blant sine spesialfelt

Inger Furseth, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Lars Laird Iversen, førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultet
Pål Repstad, professor ved Universitetet i Agder