Organisasjon

Organisasjonssosiologi handler om makt, arbeid, samhold, strid og konkurranse.

BYGGEBRIKKER: Organisasjonssosiologi handler om hva som skaper samarbeid og forening av krefter, men også om strid og konkurranse.

Organisasjonssosiologi kan på mange måter sies å være «klassisk» sosiologi. Sosiologer studerer hvordan samfunnet former individer, og hvordan individene danner samfunn. Organisasjon er et forbindelsesledd mellom individer og samfunn, og dermed gjenstand for sosiologisk analyse.

Hvordan kan ressurser skapes, forenes og organiseres på en god måte? Hva er det som gjør at noen organisasjonsformer fungerer bedre enn andre? Finnes det en «one best way» å organisere en bedrift på? Organisasjonssosiologer studerer spørsmål knyttet til makt, arbeid, nettverk, arbeidsliv, konflikter og medvirkning.

Sosiologer med organisasjon blant sine spesialfelt

Arne Mastekaasa
Elin Kvande
Fredrik Engelstad
Per Morten Schiefloe
Haldor Byrkjeflot