Miljøsosiologi

Miljøsosiologien synliggjør at miljøproblemer også er sosiale problemer.

Miljøsosiologi tar for seg hvordan miljøproblemer oppstår, og hvilke sammenhenger det er mellom miljøstrukturer og samfunnsproblemer. Miljøsosiologer synliggjør de sosiale årsakene til miljø- og klimaproblemer, og viser hvordan mennesker tenker, handler og vurderer har innvirkning på den fysiske virkelighet.

Hva skaper miljøproblemer? Hvordan henger det sammen med organiseringen av samfunnet, ulike kulturer, verdisett, vaner, produksjon- og forbruksmønstre? Hvilke muligheter har politikken i en globalisert verden? Vitenskapen? Vanlige samfunnsborgere? Slike spørsmål vil miljøsosiologene finne svar på.

Sosiologer med miljø blant sine spesialfelt

Grete Hovelsrud 

Gisle Andersen 

Ketil Skogen 

Göran Sundqvist

Marthe Elden Wilhelmsen