Miljøsosiologi

Miljøsosiologien synliggjør at miljøproblemer også er sosiale problemer.

MILJØSOSIOLOGI: Hva skaper miljøproblemer? Hvordan henger det sammen med organiseringen av samfunnet, ulike kulturer, verdisett, vaner, produksjon- og forbruksmønstre? Det er noe av det fagfeltet miljøsosiologi arbeider med å gi svar på.

Miljøsosiologi tar for seg hvordan miljøproblemer oppstår, og hvilke sammenhenger det er mellom miljøstrukturer og samfunnsproblemer. Miljøsosiologer synliggjør de sosiale årsakene til miljø- og klimaproblemer, og viser hvordan mennesker tenker, handler og vurderer har innvirkning på den fysiske virkelighet.

Hva skaper miljøproblemer? Hvordan henger det sammen med organiseringen av samfunnet, ulike kulturer, verdisett, vaner, produksjon- og forbruksmønstre? Hvilke muligheter har politikken i en globalisert verden? Vitenskapen? Vanlige samfunnsborgere? Slike spørsmål vil miljøsosiologene finne svar på.

Sosiologer med miljø blant sine spesialfelt

Grete Hovelsrud 

Gisle Andersen 

Ketil Skogen 

Göran Sundqvist