Mediesosiologi

Mediesosiologi er studiet av medienes rolle i samfunnet.

Medier, i dets ulike former, er en unnværlig del av vårt moderne samfunn. Enten det er massemedier som aviser, TV og radio, eller det er sosiale medier – få kan forestille seg et liv uten tilgang til medier i dag.

Mediesosiologien søker å forstå hvilken rolle mediene spiller i samfunnet. Slike studier kan ta mange ulike former, som å analysere hva som er «legitime» og «illegitime» stemmer i offentligheten, hvordan forholdet mellom politikere og medier er i ulike land, hvordan mediene har utviklet seg historisk, og hvordan ulik tilgang til ulike typer medier kan produsere sosial ulikhet.

Sosiologer med medier blant sine spesialfelt

Jan Frode Haugseth
Tore Slaatta
Unn Conradi Andersen
Eiri Elvestad
Toril Aalberg