Kunnskap og vitenskap

Dette fagområdet handler om hvordan kunnskap blir til.

Kunnskapssosiologer systematiserer og forklare hvorfor visse ideer og oppfatninger vinner utbredelse framfor andre. (Foto tellatic Flickr )

Vitenskaps- eller kunnskapsosiologi handler om hvordan kunnskap eller vitenskap blir til. Kunnskapssosiologer studerer hvordan utbredte måter å tenke på henger sammen med ulike forhold i samfunnet. De søker å systematisere og forklare hvorfor visse ideer og oppfatninger vinner utbredelse framfor andre.

Som vitenskapelig disiplin bygger kunnskapssosiologien spesielt på den ungarsk-fødte sosiologen Karl Mannheims tankegods, som mente at alle ideer er uttrykk for bestemte historiske forhold. De vil derfor ha begrenset sannhetsverdi.