Helsesosiologi

Helsesosiologer undersøker hva slags rolle helse, sykdom og behandling har i samfunnet.

Sosiologien om helse går også under navnet medisinsk sosiologi. Helsesosiologer undersøker hva slags rolle helse, sykdom og behandling har i samfunnet. Innen dette perspektivet behandles helse og sykdom som samfunnsmessige fenomener, og forstås gjennom å analysere blant annet institusjoner, profesjoner, kunnskap og praksis.

Utbredte temaer innenfor helsesosiologien er helse- og sykdomserfaringer, helsepolitikk, helseteknologier, helsetjenester, helsetjenesteorganisering, helseulikheter, diagnoser, komplementær og alternativ medisin, kroppsliggjøring, og relasjoner mellom lekfolk og profesjonelle.

Sosiologer med helse blant sine spesialfelt

Jon Ivar Elstad, forsker ved NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Aksel Tjora, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU
Jan Grue, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
Olaug S. Lian, professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT