Familiesosiologi

Hverdagsliv, kjønnsroller og kjærlighet er blant familiesosiologiens studieområder.

Hva er en familie, og hvordan kan en familie forstås i ulike sosiale kontekster? Det er to av mange spørsmål familiesosiologene stiller seg.

Familiesosiologi er studiet av familiens relasjon til samfunnet. Familiesosiologer studerer familien som en sosial institusjon, og hvordan den forholder seg til andre samfunnsintitusjoner – som for eksempel velferdsstaten.

Hvordan endrer utviklingen av nye kjønnsroller måten vi definerer en familie? Hvilke muligheter og utfordringer stiller det flerkulturelle samfunnet familien overfor? Former klasse og etnisk tilhørighet måten vi «gjør» familie? Det er noen av spørsmålene familiesosiologiene stiller seg.

Sosiologer med familie blant sine spesialfelt

Helene Aarseth
Unn Conradi Andersen
Eirin Pedersen
Anne Lise Ellingsæter