Norsk sosiologforening

Tidligere års program

Fra sosiologisk indremedisin til idrett og byråkrati. Dette har stått på programmet på sosiologenes Vinterseminar.

2020: Tillit

2019: Klasse og ulikhet

2018: Kjønnsforhandlinger

2017: Migrasjon

2016: Ungdom

2015: Sosiologi og byråkrati

2014: Religion i sosiologien – er g(G)ud tilbake?

2013: Hva er norsk miljøsosiologi?

2012: Sosiologiske blikk på idrett og samfunn

2010: Norge i verden og verden i Norge

2009: Det sosiologiske blikk fra toppen og sosiologiens blikk på eliten

2008: Anvendt sosiologi. Mellom legitimitet og legitimering

2007: Sosiologen på hell? Store spørsmål, små prosjekter – eller var det omvendt?

2006: Sosiologiske strategier eller strategisk sosiologi

2004: Sosiologiens språk og sosiologiens ytringsarenaer

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk