Norsk sosiologforening

Panelsamtale: «Likhet og ulikhet i Norge – hvor relevant er klasseanalysen?»

På Vinterseminaret vil et variert panel diskutere relevansen av klasseanalysen i dag.

Portretter av Skilbrei, Hestholm og Rogne

May-Len Skilbrei, Roger Hestholm og Adrian Farner Rogne skal diskutere ulikhet i Norge anno 2019 på årets Vinterseminar. (Foto: UiO, HVL).

Klasseforskning står sterkt i norsk sosiologi, men perspektivet er kontroversielt. Klasseforskningens beskrivelse av Norge som preget av skarpe og vedvarende ulikheter, bryter med forestillingen om et egalitært samfunn preget av velstand og likhetsidealer, og er samtidig trukket på bakgrunn av metoder og teorier som er diskutert. I denne panelsamtalen møtes tre perspektiver til samtale om klasseanalysens utvikling og relevans i studier av likhet og ulikhet i Norge, hvordan studere makt, og betydningen av historie for studiet av samtidige samfunn.

Panelet for samtalen består av May-Lin Skilbrei, UiO), Roger Hestholm (HVL) og Adrian Farner Rogne (UiO). Samtalen finner sted på lørdag 2.2 kl. 11.45-13.00. Rom annonseres senere.

Titlene for innleggene:

Hvor ble alle menneskene av? Refleksjoner fra en tidligere klasseforsker og avtroppende redaktør, May-Len Skilbrei (UiO)

Millom jamningar helst er eg nøgd. Kunnskap og kultur som ressursar for likskap og ulikskap, Roger Hestholm (UiB). Les også Hestholms innlegg om kulturforsking i gjennmsnittslandet. Hestholm er  aktuell med boka Middeklassekulturen i Norge, skrevet sammen med Rune Sakslind og Ove Skarpenes.

Hvorfor er klasse best? Adrian Farner Rogne, (UiO). Les også Rognes innlegg i klassedebatten: Klasse er et metodevalg

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk