Norsk sosiologforening

Om Vinterseminaret

Vinterseminaret er det årlige samlingspunktet for medlemmene av Sosiologforeningen.

Vinterseminaret er det årlige samlingspunktet for medlemmene av Sosiologforeningen. Seminaret er tungt av tradisjoner, og har vært arrangert i flere år enn vi kan huske (se tidligere programmer for en oversikt).

Vinterseminaret samler ‘praktiserende’ sosiologer, studenter samt ansatte i akademia og instituttsektoren. Seminaret foregår alltid i januar, alltid på fjellet, og alltid med skipause og utdeling av heder og ære. Ambisjonen er å kombinere dypdykk i enkelte tema på en måte som gjør at deltakerne både får faglig utbytte, og påfyll på sin sosiologiske fagidentitet.

En nasjonal fagkonferanse

Vinterseminaret har status som nasjonal fagkonferanse og har lenge fått støtte fra Norges Forskningsråd.

‘Et normalår’ er mellom åtte og ti ulike arbeidsgrupper i virksomhet under seminaret. De fleste av disse faggruppene har gått over mange år. Organiseringen av gruppene varierer: Der noen grupper velger å utelukkende invitere deltakere med paper, bærer andre grupper mer preg av debattgrupper eller er møtepunkt for faste nettverk.

Tema

Tema for seminaret skifter hvert år. De siste årene har vi valgt å fokusere på de store sakene – migrasjon, ungdomreligion, klima og byråkrati. Fra tid til annen setter vi også oss selv på dagorden – hvor går sosiologien og sosiologen?

Av faste poster på programmet kan nevnes

  • Ferskvare – masterstudenter presenterer sitt arbeid
  • Utdeling av hederspriser
  • Generalforsamling i NSF
  • Arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder

Har du forslag til tema for seminaret? Ta kontakt med AU.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk