Norsk sosiologforening

Landsstyremøte 2019

Norsk sosiologforening avholder landsstyremøte 3. februar på Vinterseminaret. Her finner du dagsorden for møtet.

Landstyremøte 3/2 2019. Storefjell hotell, Gol

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder og referent

2. Presentasjonsrunde – hva skjer i lokalavdelingene NB: Lokalavdelingene må sende årsmelding og regnskap for 2018 senest 25. januar

3. Fordeling av økonomiske midler til lokalavdelinger etter rammer gitt i budsjettet som ble vedtatt av generalforsamlingen.

4. Foreningen/AUs arbeid og planer

5. Verving og medlemsregister

6. Nordisk – Konferanse 2020

7. Iderunde på tema for vinterseminaret 2020

8. Sosiologen.no

-Tilbakemelding på nettsidens innhold, forslag til endringer?

-Hvordan sikre deltakelse fra lokalavdelingene

9. Saker som lokalavdelingene ønsker å ta opp

Velkommen!

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk