Norsk sosiologforening

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen for Norsk sosiologforening holdes 3. februar på Vinterseminaret 2019. Her følger innkallingen, dagsorden og relevante dokumenter.

Referat Generalforsamling 2019

 1. Konstituering og navneopprop
 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap (se vedlegg)
 5. Godkjenning av kontingent
 6. Forslag fra AU om vedtektsendringer og opprettelse av statutter for prisutdeling (vedlegg)
 7. Godkjenning av budsjett for 2019 (vedlegg)
 8. Godkjenne arbeidsprogram for 2019 (vedlegg)
 9. Valg av arbeidsutvalg
 10. Valg av revisor
 11. Valg av valgkomite
 12. Eventuelle innmeldte saker

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter AU og landsstyret.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk