Norsk sosiologforening

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen for Norsk sosiologforening holdes 2. februar på Vinterseminaret på Golsfjellet 2020. Her følger innkallingen, dagsorden og relevante dokumenter. Regnskapet er forsinket.

1)     Konstituering og navneopprop

2)     Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

3)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

4)     Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

5)     Godkjenning av kontingent

6)     Godkjenning av budsjett for 2020

7)     Godkjenne arbeidsprogram for 2020

8)     Valg av arbeidsutvalg

9)     Valg av revisor

10)  Valg av valgkomite

11)  Eventuelle innmeldte saker

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter AU og landsstyret

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk