Norsk sosiologforening

Call for foredragsholdere og sesjonsledere – Vinterseminaret 2024

Vinterseminaret ønsker dine bidrag!

Kunne du tenke deg å holde et foredrag eller lede en gruppesesjon under Vinterseminaret 2024?

Foredrag: Vi søker etter forskere og akademikere som ønsker å dele sine funn, ideer og perspektiver med et bredt publikum. Dette er en unik mulighet til å presentere ditt arbeid for kolleger fra forskjellige institusjoner og land, og bidra til fagfeltets vekst og utvikling.

Vi oppfordrer deg til å sende inn et abstract som beskriver ditt foreslåtte foredrag. Abstract bør inneholde en kort oppsummering av forskningsspørsmålene, metoder, funn og konklusjoner. 

Gruppesesjoner: Gruppesesjonene er hjørnesteinen i Vinterseminaret-programmet og gir muligheten til å diskutere ulike sosiologiske tema i mindre fellesskap. Her kan seminardeltakerne presentere alt fra prosjektideer til utkast av artikler og masterkapitler. Etter presentasjonene følger det en ivrig og uformell diskusjon.

Det har vært et bredt spekter av ulike gruppesesjoner tidligere år, og bredere kan det bli. Har du tenkt at det mangler en gruppesesjon om et tema du er interessert i? Kanskje du har lyst til å lede den på Vinterseminaret 2024? Nå har du muligheten!

For inspirasjon og tidligere sesjoner kan du klikke her.

Send inn en kort beskrivelse av foredraget/gruppesesjon til Edvard Nergård Larsen e.n.larsen@sosgeo.uio.no innen 1. september 2023.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk