Norsk sosiologforening

Ledig oppdrag: Norsk sosiologisk tidsskrift søker ny redaktør

Oppgaven som redaktør for Norsk sosiologisk tidsskrift er ledig. Søknadsfrist 30. juni.   

Vi søker en sosiolog, eventuelt to, med bred kompetanse, publiseringserfaring og stort faglig engasjement til å videreutvikle et tidsskrift som er både veldrevet og faglig solid. 

Norsk sosiologisk tidsskrift tar mål av seg å være det viktigste sosiologiske fagtidsskriftet i Norge, og har sitt eget styre som består av representanter fra eierne som er Norsk sosiologforening, de sosiologiske instituttene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Tidsskriftet ble etablert i 2016, som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og Sosiologi i dag og utga sitt første nummer i februar 2017. Tidsskriftet publiserer seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne, som har hver sine redaktører. Tidsskriftet har en redaksjonssekretær på deltid, som jobber for begge redaksjonene.

Redaktørene har ansvar for tidsskriftets innhold, profil og faglig nivå, for fagfellevurdering av alle artikkelmanus og for å overholde alle formelle forpliktelser overfor forlaget. 

Oppgaven som redaktør/-ene for de åpne numrene passer glimrende for en faglig aktiv og bredt orientert sosiolog som ønsker å bidra til å styrke kvaliteten og synligheten til norsk sosiologi. Det forventes at man har forskerkompetanse (minimum avlagt doktorgrad), at man er tilknyttet enten en av tidskriftets eierinstitutsjoner eller et fagmiljø med faglig sosiologisk kompetanse, og at man har solid erfaring med akademiske publiseringsprosesser. Redaktøren utnevnes av tidsskriftets styre, som hovedregel for en periode på fire år. Oppgaven honoreres etter nærmere avtale med styret.

Dersom dette er en aktuell oppgave for deg, send en interessemelding til styreleder Marit Haldar (mariha@oslomet.no). Vi ønsker også tips om aktuelle kandidater velkommen. Vi vil gjerne ha interessemeldinger og tips så snart som mulig, og senest innen 30. juni.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk