Norsk sosiologforening

Nominer kandidater til praksisprisen

For første gang skal Norsk sosiologforenings praksispris deles ut. Prisen vil årlig gi honnør for eksemplarisk bruk av sosiologi med særlig vekt på bidrag som skaper nye praksiser og/eller har en positiv samfunnsmessig innvirkning.

Målsettingen med prisen er å fremheve bidrag som illustrerer hvordan sosiologien kan spille en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Prisen kan gis for bidrag både i offentlig og privat regi. Prisvinneren trenger ikke selv å være sosiolog, men tiltaket må ha en tydelig sosiologisk profil. Bidraget det nomineres for, må også være fra foregående kalenderår – i dette tilfellet, fra 2019.

Prisen vil tildeles på Sosiologforeningens årlige vinterseminar, første gang 2020. Avgjørelsen vil også refereres på sosiologen.no.

Alle som kjenner til en de mener fortjener praksisprisen oppfordres til å sende inn en begrunnet nominasjon til juryen, som består av:

  • Ivar Frønes, sosiolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo
  • Ann Marit Sæbønes, sosiolog og tidligere ordfører i Oslo
  • Kenneth Dahlgren, sosiolog og partner i Rodeo arkitekter

Nominasjoner kan sendes til: kd@rodeo-arkitekter.no / frist: søndag 1. desember

Se også statutter for prisen.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk