Norsk sosiologforening

Hedersprisen 2002 – Dag Østerberg

Sosiologen og filosofen har gjennom 40 år satt markante spor innenfor både sosiologi, samfunnsdebatt, filosofi og skjønnlitteratur.
Tekst: Lars Mjøset.

Siden Sosiologforeningens Hederspris ble etablert i 1995 har den tilfalt Arvid Brodersen og Sverre Holm (1996), Arne Næss (1997), Ørjar Øyen og Yngvar Løchen (1998), Natalie Rogoff Ramsøy og Harriet Holter (1999), Ottar Brox (2000), Johan Galtung (2001). Hedersprisen tilfaller i år Dag Østerberg.

Absolutt alle norske sosiologer har en eller annen gang forholdt seg til Dag Østerbergs bidrag til norsk sosiologi. Før midten av 60-tallet, da vi bare hadde en håndfull norske sosiologer ferdig utdannet, kjente de fleste ham direkte.

Dag Østerberg. 

FOTO: redaksjonen.

Under den ekspansive fasen på 60-tallet kom hans første bøker. Han sto sentralt i positivismekritikken og i det radikale miljøet som dominerte på den tiden. Senere har Dag Østerberg markert seg som forfatter, medforfatter, redaktør, oversetter og innleder til en rekke lærebøker, introduksjonsbøker, klassikerantologier og klassikerutgivelser.

Dersom nå noen skulle ha klart å bli norsk sosiolog uten å lese pensumlitteratur og lærebøker, så er det likevel usannsynlig at man har unngått Dag Østerbergs bidrag. De som bare har lest avisdebatter kan ikke ha unngått å få med seg Dag Østerberg som offentlig debattant, hva enten man nå har vært enig eller uenig med ham.

Absolutt alle norske sosiologer har en eller annen gang forholdt seg til Dag Østerbergs bidrag til norsk sosiologi. Før midten av 60-tallet, da vi bare hadde en håndfull norske sosiologer ferdig utdannet, kjente de fleste ham direkte

Dersom man har kommet seg gjennom som sosiolog ved bare å lese filosofi (det er jo noen av dem), har man i hvert fall ikke unnsluppet Dag Østerberg som oversetter og fortolker av viktige tradisjoner i moderne sosiologi.

Dersom man avslutningsvis skulle ha klart det usannsynlige, å bli norsk sosiolog etter bare å ha lest skjønnlitteratur, har man likevel ikke sluppet unna Østerberg, denne gang som anerkjent oversetter av en rekke klassiske bidrag i verdenslitteraturen, ikke minst hans oversettelse av Thomas Manns Dr. Faustus.

Derfor går hedersprisen for 2002 til en vesentlig stemme i norsk sosiologi gjennom nesten 40 år, en forvalter av den brede sosiologiske tradisjonen, en sentral bidragsyter til samfunnsteori innen norsk sosiologi, en norsk kulturpersonlighet: Dag Østerberg!

 

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk