Norsk sosiologforening

Trøndersosiologene gjenåpner!

Trøndersosiologene tar tak etter pandemien, og drar i gang aktiviteter med nytt styre og ny giv.

Et utvalg av de nye styremedlemmene i Trøndersosiologene. Fra venstre: Tarjei Hanken, Marianne Skaar, Aksel Tjora, Magnus Otneim og Anne Hirrich.

Tiden er inne for å samles igjen

Sosiologistudenter og sosiologer har sjeldent vært så selsskapssyke som de er nå. Det har vært to år uten Vinterseminar og ellers få sosial-faglige arrangementer på tvers av sosiologmiljøet. Folk er søkende etter å analysere samfunnsendringer kledd i fargerikt fagspråk med likesinnede. De lengter etter å møte tidligere og nåværende medstudenter og kollegaer, møte nye mennesker og bli introdusert til hva som rører seg i norsk sosiologi. Tiden er inne for å gi rom og mulighet til å samles igjen.

Mens studentene er sultne etter gratis pizza, er andre sosiologer selskapssyke og søker etter medsosiologer.

Årsmøte og et nytt styre blir til

I mars ble det holdt årsmøte for Trøndersosiologene, som undertegnede tok initiativ til. Trøndersosiologene er den trønderske lokalforeningen til Norsk sosiologforening. Årsmøte ble holdt på Sosiologisk Poliklinikk som stilte med lokaler, snacks og salg av drikke i baren.

Både medlemmer og ikke-medlemmer ble invitert og fikk mulighet til å velge og stille til et nytt styre for lokallaget. I plenum ble det drøftet forslag og innspill til hva lokallaget skal gjøre fremover. Flere frivillige meldte seg til styreverv både før og under årsmøtet.

Støtte fra Norsk sosiologforening gjorde at Trøndersosiologene kunne tilby pizza og kake. Dette ble godt tatt imot av de som deltok på årsmøtet, og ga det et uformelt og trivelig preg. Budsjettet til lokallagene består av et grunnbeløp likt for alle lag, i tillegg til et beløp beregnet på antall betalende medlemmer. Det betyr dess flere betalende medlemmer, dess mer snadder på arrangementene.

Etter valg av nytt styre ble det holdt quiz og etterlengtet mingling utover kvelden.

Knutepunkt for det trønderske sosiologmiljøet

Styret i Trøndersosiologene består av en engasjert gjeng med sosiologer som har egne og felles interesser og mål. Styremedlemmenes motivasjoner er: Rom for eget faglig engasjement, tilknytning til sosiologimiljøet, å kunne delta i sosial-faglige arrangementer, å bidra til et levende sosiologimiljø i Trondheim, å koble sammen Trøndelags sosiologimiljø. Hovedmålet med Trøndersosiologene er å være et knutepunkt for det trønderske sosiologmiljøet. Derfor består styret av representanter fra flere områder i miljøet.

Hovedmålet med Trøndersosiologene er å være knutepunkt for det trønderske sosiologmiljøet.

Styrets ambisjon og mål er:

  • Å lage sosial-faglige eventer for medlemmer og andre interesserte
  • Rekruttere nye medlemmer til Norsk sosiologforening ved å være et skapende lokallag
  • Å være bindeledd mellom Trøndelags ulike sosiologiforum
  • Bygge en lokallagsidentitet med overføringsverdi
  • Skape kontinuitet i aktivitetsplanen – gjenkjennelse og jevnlige aktiviteter
  • Synliggjøre aktivitetene på sosiologen.no
  • Skape en møteplass og arena på tvers av sosiologimiljøet i Trondheim og omegn
  • Samarbeide med ulike aktører og være arrangør og medarrangør for faglige arrangementer

Knutepunktet skal gi studenter og andre sosiologer mulighet til å engasjere seg i sosiologmiljøet og bli kjent med faget, nettverket og arbeidslivet. Vise versa vil det være nyttig for nettverket å bli kjent med studentmiljøet og opprette en nærhet mellom de ulike miljøene. Styret består av 8 medlemmer, som du kan lese mer om her.

Bilde3

Den 19. april arrangerte Sosiologisk Poliklinikk sammen med Trøndersosiologene sosiologisk bokbad.

C. Wright Mills på norsk

Først ut på sosiologisk bokbad var Rune Åkvik Nilsen fra Universitetet i Sørøst-Norge, med boka Essays i sosiologi. Boka består av tekster av C. Wright Mills som er oversatt av Anders Dunker. Nilsen står for utvalget av tekster, forordet og oversettelsen av det første essayet Løftet.

Nilsen holdt en levende presentasjon av boka med kort innføring i C. Wright Mills bakgrunn og historie. Mills sine tekster, og særlig boka “The sociological imagination” er en flittig lest bok blant sosiologer. Tjora, som sitter i kveldens sofapanel påpeker at det virker kuriøst at oversettelsene av Mills-tekstene blir utgitt i bokserien “Cappelens upopulære tekster.

Mills døde av hjerteinfarkt i mars 1962, og tekstene hans er like relevante og interessante den dag i dag. Nilsen trekker frem hvordan Mills er påvirket av Max Webers tidligere verk, og tenkningen rundt et aktørdrevet samfunn og metodologiske forankringer.

Nilsen forteller at Mills var opptatt av moderne strukturer og av moderniseringen av samfunnet. Videre trekker han frem at tekstene hans er metodisk og teoretisk bra, og tar for seg horisontale maktstrukturer i samfunnet. Nilsen bemerker Mills’ kritikk mot Paul Lazarsfeld, men han anvender likevel to-stegs hypotesen i sine tekster. Uten referanse vel og merke. Hvor bevisst Mills har unngått å referere er uvisst, men det er påfallende likevel, mener Nilsen.

Mills sine tekster er interessante sosiologiske tekster og velutviklede verk. Den norske oversettelsen er et viktig bidrag til å fremme tekstene ytterligere, og gjør de mer anvendelige for eksempel i undervisningssammenheng.

Kronikkekspertise

Kveldens andre bok i bokbadet er forfattet av Arve Hjelseth og Aksel Tjora, “Innspill og utspill. Samfunnsviteren som samfunnskritiker”. Med i panelet er debattansvarlig i Adressavisen Andrea Hegdahl Tiltnes. Boka handler om forskningsformidling og forskerens ansvar til å formidle egen forskning.

Forskningsformidling kan gjøres via ulike fora og media, som eksempelvis publisering av vitenskapelige artikler og bøker, presentasjoner på konferanser eller via samarbeid med andre forskningsgrupper. En annen viktig kanal som Hjelseth og Tjora vektlegger i boka er den offentlige sfæren, mer bestemt den alminnelige sfæren i Habermas’ forstand.

Helt konkret handler det om kronikken som formidlingsform som går ut til allmennheten. Poenget til Hjelseth og Tjora er å delta, men også å stimulere til debatt utenfor ekspertens virkelighet og slik fremme forskerens spisskompetanse på et område.

Poenget til Hjelseth og Tjora er å delta, men også å stimulere til debatt utenfor ekspertens virkelighet og slik fremme forskerens spisskompetanse på et område.

Forfatterne oppmuntrer til at flere forskere løfter sin stemme i den offentlige debatten. Tiltnes slutter seg til denne oppmuntringen og håper at flere forskere med spisskompetanse vil ta kontakt for å ytre seg om aktuelle tema og debatter.

Arbeidshverdagen til mange, inkludert forskere, kan være hektisk og fylt opp oppgaver og frister. Dette er noe som kan føre til en nedprioritering av denne formen for formidling, noe som er uheldig for forskningsformidling og samfunnsdebatt. Et annet aspekt som blir trukket frem denne kvelden handler om frykten mot potensiell negative reaksjoner på en ytring eller uttalelse.

Tiltnes deler sin erfaring med kronikkforfattere som har hatt gode og positive opplevelser. Selv når de har møtt motstand har mange opplevd dette som en mestring.

Et ivrig publikum med gode spørsmål til forfatterne Hjelseth og Tjora, og debattansvarlig i Adressavisen, Andrea Hegdahl Tiltnes.

Dette skjer fremover hos Trøndersosiologene

Trøndersosiologene har mål om å skape ulike møtearenaer som kan dekke sosial-faglige behov til flere sosiologer, uavhengig om du er student, midlertidig ansatt på universitetet, om du er professor eller er ansatt i en privat bedrift.

I mai arrangerer vi enda et sosiologisk bokbad i samarbeid med Sosiologisk Poliklinikk. Og i begynnelsen av juni vil vi invitere til en vårsamling før vi tar sommerpause. Til høsten kopler vi oss på studieoppstart og vil samarbeide med flere lokale aktører og arrangere debatt, bokbad og mer.

 

Du kan bidra til et levende sosiologmiljø

Trøndersosiologene representerer egne interesser, men likeså medlemmers interesser og ønsker. Som medlem i Norsk sosiolgforening kan du påvirke fremtidige arrangementer og aktiviteter i ditt lokallag. Enten ved å stille til neste styrevalg, gi din stemme til noen som stiller til valg, eller prat med en av styremedlemmene om hva du ønsker deg av lokallaget.

Har du innspill til arrangementer? Ta gjerne kontakt med oss i Trøndersosiologene. Kanskje du har en boklansering i nærmeste fremtid? En publisert artikkel som du ønsker å fremme? Forslag til en temakveld og debatt? En bachelor- eller masterpresentasjon, eller noe helt annet? Vi tar gledelig imot forslag.

Følg Trøndersosiologene på facebook for å få oppdateringer på arrangementer. Vi ser frem til å se deg på fremtidige arrangementer!

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk