Norsk sosiologforening

Sosiologforeningen Nordland

Et møtested for sosiologer i Bodø og omegn.

Hvem er vi?

Norsk sosiologforening avdeling Nordland har som ambisjon å være en felles møteplass for alle sosiologer som er bosatt i fylket. Videre har vi mål om å holde arrangementer som er av allmenn interesse, og dermed bidra til den generelle samfunnsdebatten med et sosiologisk blikk og perspektiv.

Hva gjør vi?

Nordlandsavdelingen er ansvarlig for ulike typer arrangementer, blant annet en fagdag hver høst.

Bli aktiv?

Lokallagets medlemsmøter spenner over et bredt tematisk spekter, og er en ypperlig anledning til å få sosiologisk påfyll. Det er også en glimrende mulighet til å bli kjent med andre sosiologer. Møtene er selvfølgelig åpne for alle, og vi oppfordrer særlig studenter til å delta.

Informasjon om kommende arrangementer blir lagt ut på sosiologen.no, samt på Facebook. Ta kontakt med leder dersom du har forslag til arrangementer som er av sosiologisk interesse. Vi setter veldig stor pris på innspill!

 

Styret

Leder:

Nestleder

Kasserer:

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Aktuelt fra Tromsøsosiologene

Søk