Norsk sosiologforening

Generalforsamling (og landsstyremøte) 2021

Generalforsamlingen for Norsk sosiologforening holdes i år som videomøte den 24. februar kl 17.00. Her følger innkallingen, dagsorden og relevante dokumenter. Landsstyremøtet avholdes i etterkant av generalforsamlingen på den samme lenken (delegater har fått relevante dokumenter tilsendt på mail).

Vi har teknisk svikt, her er ny lenke:

https://oslomet.zoom.us/j/67122951783?pwd=TllwR1gzMGhXQS9LS2NuRWJzUXhZUT09

 

Info om landsstyremøtet

Landsstyremøtet avholdes i etterkant av generalforsamlingen. Med omtrentlig oppstart kl. 18.00. Delegater logger seg på via den samme lenken som brukes til generalforsamlingen. Agenda og relevante dokumenter er sendt til delegatene på mail.

Innkalling til generalforsamlingen

Tid: 24. februar 2021, kl 17.00.

Sted: https://oslomet.zoom.us/j/67122951783?pwd=TllwR1gzMGhXQS9LS2NuRWJzUXhZUT09

 

 

1)Konstituering og navneopprop
2) Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
5) Godkjenning av kontingent. a) Godkjenning av ny kontingent 350 kr ordinære medlemmer,
200 kr for studenter og pensjonister – med forbehold om at avtalegiro kommer på plass
6) Godkjenning av vedtektsendringer
7) Godkjenning av budsjett for 2021
8) Godkjenne arbeidsprogram for 2021
9) Valg av arbeidsutvalg
10) Valg av revisor
11) Valg av valgkomite
12) Eventuelle innmeldte saker

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter
AU og landsstyret.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk