Norsk sosiologforening

Generalforsamling 2020

Nedenfor finner du referatet fra årets generalforsamling i Sosiologiforeningen.

 

 • Konstituering og navneoppropTil stede: Maria Volckmar-Eeg, Kenneth Dahlgren, Lisa Sølvberg, Anne Krogstad, Erik Børve Rasmussen, Marit Haldar, Anne Kristine Haugestad, Tone Liodden, Katrine Mayora Synnes, Bente Vibecke Lunde, Astrid Musland, Tarjei Hanken, Kari-Steen Johnsen, Magnus Heie, Tore Hafting.

Referent: Johannes Bennetzen

 • Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
  Marit Haldar velges som dirigent. Johannes Bennetzen velges som referent. Lisa Sølvberg og Tone Liodden velges til å undertegne protokollen.
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes.

 • Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
  Forslag: Det er oppdaget feil i regnskapet for 2018. Disse har videre påvirket regnskapet for 2019. På denne bakgrunnen ber kasserer om å utsette prosessen og om å få legge frem regnskap for 2019 ved neste generalforsamling.

Regnskap for 2019: Legges frem ved neste generalforsamling.

 • Godkjenning av kontingent
  Ble diskutert på Landsstyremøtet. Det vurderes å fremme sak om ny kontingent ved neste generalforsamling.
 • Godkjenning av budsjett for 2020
  Budsjett for 2020 godkjennes.

 

 • Godkjenne arbeidsprogram for 2020
  Arbeidsprogrammet for 2020 godkjennes.
 • Valg av arbeidsutvalg
  Godkjent.

Arbeidsutvalget 2020 består av:

 • Marit Haldar, leder. Valgt 2018.
 • Kari Steen-Johnsen, nestleder. Valgt 2017.
 • Lars-Erik Becken, kasserer.
 • Johannes Bennetzen, sekretær. Valgt 2019.
 • Erik Børve-Rasmussen, styremedlem. Valgt 2018.
 • Tone Maia Liodden, styremedlem. Valgt 2018.
 • Katrine Fangen, vara styremedlem. Valgt 2020.
 • Anne Flagstad, vara styremedlem. Valgt 2020.
 • Ferdinand Mohn, vara styremedlem. Valgt 2020.
 • Nora Warholm Essahli, medlemsansvarlig.
 • Thea Rabe, redaktør for sosiologen.no. Valgt 2020.

 

 • Valg av revisor
  Franck Sommerlyst

Godkjent

 • Valg av valgkomite
  Pål Halvorsen, Eirin Pedersen, Jørn Ljunggren

Godkjent

 • Eventuelle innmeldte saker

Ingen

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk