Norsk sosiologforening

Opptak av «Ut av akademia 2021: Fortellingen om gutter som tapere»

Fikk du ikke med deg årets Ut av akademia-arrangement da det ble strømmet i mars? Lenke til opptaket finner du i denne posten.

Ut av akademia er et årlig arrangement som organiseres av Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet. Med oppstart i 2015 har Ut av akademia hatt ambisjoner om å ta de store sosiologiske diskusjonene ut av elfenbeinstårnet og inn i offentligheten. 

 

I år handlet arrangementet om fortellingen om gutter som tapere:

Er gutter tapere i skolen, og er menn tapere i samfunnet for øvrig? At gutter og menn overrepresentert på en rekke negative statistikker har dannet grunnlaget for debatt, og bekymring for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner har blant annet ført til en nedsettelse av blant annet Stoltenbergutvalget og #Ungidag-utvalget med påfølgende NOUer.

Mange av bekymringsmeldingene som har vært fremmet bærer imidlertid preg av å sette søkelys på enkelte arenaer der gutter (og menn) i snitt kommer dårligere ut enn jenter (og kvinner), uten at arenaer der dette ikke er tilfellet blir diskutert. I tillegg har det vært hevdet at fokuset på kjønn potensielt kan overskygge andre dimensjoner som har betydning for utfallene som har blitt diskutert, som for eksempel sosial bakgrunn.

Vi har invitert noen av Norges fremste samfunnsforskere på feltet for å gi sine perspektivet på tematikken og belyse problemstillinga fra ulike vinkler.

 

Program:

Kristoffer Vogt (Førsteamanuensis i sosiologi, UiB): Svartmaling av gutter

Liza Reisel (Forsker, ISF): Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Monika Rosten (Forsker, NOVA): Minoritetsguttas omdømmeproblem

Jørn Ljungren (Forsker, STK): Arbeidermannens status i dagens Norge

Panelsamtale: Etter innlegga vil det bli en samtale med Liza Reisel, Jørn Ljungren, Monika Rosten og Catrhine Holst (ISS, UiO og CORE, ISF).

Samtalen strømmes fra Litteraturhuset i Oslo og ledes av Sigurd Eid Jacobsen. 

 

Se opptaket her:

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk